شماره کارت

5041-7270-5454-5452

میانگین هزینه هر وعده غذا 40000 تومان

مبلغ هدف: 3500 وعده

جمع آوری شده: 500 وعده

12%
حامیان: 98 نفر
زمان ثبت: 1402/08/14

“شبکه مردمی سفره پدری” مجموعه ای است برای تسهیل گری و گستراندن عرصه اطعام نیازمندان
این مجموعه با هم افزایی گروه های نیکوکار مردمی در خصوص شناسایی نیازمندان واقعی اطعام تشکیل و در حال تکامل شبکه اطعام خود در جغرافیای ایران است.
در سال 1399 ایده اولیه شبکه مردمی اطعام به مناسبت عید غدیر و در قالب پویش سفره پدری عملیاتی شد. در این پویش با توجه به استقبال خیرین و مشارکت گروه های نیکوکاری، خدمت اطعام در حدود 20 استان کشور محقق گردید. این تجربه و بررسیهای میدانی، کمک کرد تا به منظور ارتقای پایداری و اثربخشی منابع خیر، شفافیت، عدالت توزیعی در شبکه و فرآیندهای تامین، تهیه و توزیع غذا، نسبت به باز طراحی الگوی اطعام نیازمندان در مقیاس ملی اقدام شود.
شناسایی گروه های نیکوکاری و ظرفیت مردمی اطعام در مناطق محروم، انسجام و یکپارچگی خدمات گروه ها برای عمل در قالب شبکه اطعام، ایجاد زیرساخت نرم افزاری جهت افزایش سطح اعتماد که مبتنی بر حفظ کرامت انسانی باشد و نهایتا زمینه سازی برای اطعام حکیمانه را سرلوحه کار شبکه مردمی سفره پدری دانستیم.
لذا با توجه به لزوم تکمیل زیرساخت نرم افزاری و شبکه انسانی برای بلوغ الگوی مد نظر در مرحله نخست، اولویت قلمروی ماموریت این شبکه، محلات کمتر برخوردار استان اصفهان تعیین گردیده است و به محض تکمیل شبکه و فرایندهای اطعام شامل تامین تا تهیه و توزیع غذا در دیگر استانهای کشور، شبکه مردمی سفره پدری در آن مناطق نیز فعال می شود. انشاءالله.

پویش سفره پدری

در این پویش ها افراد مشهور و مختلف در رابطه با این این مرکز توضیحاتی را ارائه می کنند،در این پویش ها افراد مشهور و مختلف در رابطه با این این مرکز توضیحاتی را ارائه می کنند،

استان های محل فعالیت سفره پدری

558900

تعداد غذای توزیع شده

18

استان های تحت پوشش

654325

تعداد مددجویان تحت پوشش

راههای ارتباطی با ما