,

اطعام نیازمندان به مناسبت دهه ولایت توسط پویش سفره پدری بنیاد مهدویت

همزمان با فرارسیدن دهه ولایت شبکه ملی اطعام سفره پدری استان اصفهان - بنیاد مهدویت در سال 1400 بیش از 15 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان تحت پوشش خود توزیع کرند.   …

پخت و توزیع غذای گرم بین نیازمندان استان قم

پخت و توزیع غذای گرم بین نیازمندان تحت پوشش استان قم توسط شبکه ملی اطعام سفره پدری استان قم توسط گروه های جهادی ارکان الهدی،شهید حمزه (ع) ، مسجد حضرت اباالفضل(ع) ،مسجد علوی ، هیئت 14 معصوم ، مرکز نیکوکاری المهدی، مسجد و هیئت المهدی ، هیئت حض…
,

پخت و توزیع بیش از5هزار پرس غذای گرم توسط شبکه سفره پدری استان کرمان

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان شبکه ملی اطعام سفره پدری شبکه ملی اطعام سفره پدری استان کرمان- گروه شهدای میانچیل ،5600 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان تحت پوشش در سال 1400 توزیع کرد.   …

پخت و توزیع بیش 4هزار پرس غذای گرم توسط شبکه سفره پدری استان سیستان و بلوچستان

همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر شبکه ملی اطعام سفره پدری شبکه ملی اطعام سفره پدری استان سیستان و بلوچستان- گروه جهادی فدائیان ولایت ،4498 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان تحت پوشش در سال 1400 توزیع کرد.   …

پخت و توزیع 8هزار پرس غذای گرم توسط شبکه سفره پدری استان خوزستان

همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر شبکه ملی اطعام سفره پدری شبکه ملی اطعام سفره پدری استان خراسان رضوی- مرکز نیکوکاری برکت ،8 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان تحت پوشش در سال 1400 توزیع کرد.      …

پخت و توزیع بیش از 10هزار غذا توسط شبکه سفره پدری استان خراسان رضوی

همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر شبکه ملی اطعام سفره پدری شبکه ملی اطعام سفره پدری استان خراسان رضوی- هیئت ایثار و شهادت ،11هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان تحت پوشش در سال 1400 توزیع کرد.   …

اطعام شهرستان بابل همزمان با عید سعید غدیر

همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر شبکه ملی اطعام سفره پدری شبکه ملی اطعام سفره پدری شهرستان بابل- بنیاد جامعه محور خانواده در سال 1400 20هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان تحت پوشش توزیع کرد.   …

پخت و توزیع اطعام توسط شبکه سفره پدری شهرستان بابل

همزمان با شهادت امام صادق(ع) پخت و توزیع اطعام  شبکه سفره پدری شهرستان بابل توسط بنیاد جامعه خانواده محور در سال1400 انجام شد.